بازداشت پنج فعال مدنی در شهر سنه

KMMK:
سەشنبه 28 اردیبهشت 1400 شمسی، پنج فعال مدنی با اسامی مرتضی محمدی، قانع خاطری، کیوان الیاسی، محسن حسین پناهی و رضا رضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شدند.
این پنج فعال مدنی در شهر سنه و در منزل شخصی، بدون ارائه هرگونه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بازداشت و به بازداشتگاه انتقال داده شده‌اند.
قابل ذکر است که این افراد 27 اردیبهشت تلفنی به اداره اطلاعات احضار شده‌ بودند.
تا لحظه انتشار این خبر از دلیل بازداشت این شهروندان اطلاعی کسب نگردیده و تلاش خانواده این افراد برای اطلاع از محل نگهداری آنها بی ثمر بوده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی این افراد فعال مدنی بود و در امور خیریه و مدنی فعالیت داشته‌اند. قانع خاطری و محسن حسین پناهی از اعضای کمپین “ژیانه‌وه‌ی کوردستان” می‌باشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید