خودکشی یک شهروند در مهاباد

KMMK:

یکشنبه ۲۶ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ شمسی، یک شهروند با هویت “کریم فربه” ٤٠ ساله اهل شهرستان مهاباد با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلیل خودکشی این شهرونداطلاعی بدست نیامده است.
افزایش آمار خودکشی ها نشان از وضعیت بسیار بد حاکم بر فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه ایران و شرق کوردستان است که روز به روز بدتر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید