زخمی شدن یک کولبر دیگر توسط نیروهای نظامی ایران

KMMK:
چهارشنبە 22 اردیبهشت‌ 1400 خورشیدی، یک کولبر باهویت “محمد میرزایی اهل نغدە در بر اثر شلیک مستقم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در مرز شهرستان پیرانشار به شدت زخمی شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبردە جهت مداوای پزشکی به یکی از بیمارستانهای پیرانشار منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت کولبر زخمی شده اطلاعی در دست نیست.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روزانه مرتکب آن میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان