دو شهروند اقدام به خودکشی کردند

KMMK:

پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “پیشوا تفاخر” فرزند مراد اهل روستای “کرکدار” از توابع شهر پیرانشار اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK روز پنجشنبه هفته جاری یک شهروند دیگر با هویت “دلینا حسین پور” ۲۷ ساله فرزند صالح اهل بوکان به دلیل اختلافات خانوادگی اقدام به خودسوزی کرده و هم اکنون در یکی از مراکز درمانی شهر تبریز بستری می باشد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی پیشوا تفاخر اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان