کامیران; یک جوان با خودکشی به زندگی خود پایان داد

KMMK:

جمعه ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک جوان با هویت “سید حمید حسینی” ۱۸ ساله فرزند مختار اهل کامیران اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نامبرده به اصرار خانواده و بصورت اجباری به سربازی اعزام شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان اعلی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید