یک جوان در نغده به زندگی خود پایان داد

KMMM:

پنجشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند با هویت “سوران عزتی فر” ۲۵ ساله فرزند محمد پدر دو فرزند اهل نغده با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان