بازداشت یک دانشجوی اهل مریوان در تهران

KMMK:

تاریخ بازداشت جمعە 10 اردیبهشت ۱٤۰۰ خورشیدی، یک فعال مدنی اهل مریوان با هویت ویان محمدی، مادر دو فرزند و دانشجوی دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در تهران بازداشت شد.

براساس گزارش، ویان محمدی دانشجوی رشته مدیریت در دانشگاه تهران و ساکن همان شهر نیز میباشد. روز جمعه ۱٨ تن از مامورین لباس شخصی جمهوری اسلامی ایران به منزل شخصی وی یورش برده به گونه‌ای که خانواده‌شان را نیز مورد آزار قرار داده‌اند.

ماموران به هنگام دستگیری منزل ویان محمدی را تفتیش کرده و لوازم شخصی از جمله کامپیوتر، کتاب و گوشی وی را نیز ضبط کرده‌اند. نامبرده بعد از دستگیری بە بازداشتگاە اوین منتقل و بعد از آن به بازداشتگاە سپاه در اورمیه انتقال یافت.

با وجود پیگیریهای مکرر خانواده علت دستگیری این فعال مدنی هنوز مشخص نشده است.

شایان ذکر است که فرامرز محمدی شوهر وی نیز در دیماە سال گذشته در تهران بازداشت شد. بعد از دستگیری بە اطلاعات سپاه در سنه انتقال یافت. وی در نهایت با تودیع وثیقه ۳۰۰ ملیون تومانی به طور موقت آزاد شد. ویان محمدی به هنگام بازداشت همسرش، چندین بار به دادسرای اوین احظار شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید