خودکشی یک جوان کورد در پادگان نظامی

KMMK:
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، سلیمان عارف فرزند احمد عارف، اهل روستای ادغان از توابع شهر ماکو با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داد.
تا لحظه تنظیم این خبر، از علت خودکشی این شهروند اطلاعی بە دست نیامده است.
وضعیت حاکم بر پادگان و سربازخانه های حکومت ایران به شکلی غیرقابل تحمل است که آسیب های روحی زیادی به سربازان وارد مینماید.
قابل ذکر است که فشارهای اقتصادی و اجتماعی و سربازی اجباری باعث شده است که طی سالیان گذشته سربازهای زیادی اقدام به خودکشی کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید