پیرانشار: خودکشی یک نوجوان

KMMK:
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک نوجوان با هویت “امید احمدپور” ۱۷ سالە فرزند حیدر اهل شهر پیرانشار با اقدام به خودکشی، به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت خودکشی این شهروند اطلاعی بە دست نیامده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید