شاعر بانه ای به زندگی خود پایان داد

KMMK:

جمعه 10 اردیبهشت 1400 خورشیدی، اسماعیل کریمی 50 ساله، شاعر و شهروند اهل بانه ساکن محله “بانه‌کۆن” به زندگی خود پایان داد.

براساس اظهارات یک منبع موثق که برای KMMK گزارش داده است: نامبرده مدتی پیش به دلیل فقر و تنگدستی از همسر خود جدا شده و در منزل برادرش به سر میبرد.

همچنین این منبع خاطر نشان کرده است: اسماعیل کریمی فرزند عزیز، شاعری نازک خیال بود که از طریق دست‌فروشی سیگار امرار معاش می‌کرد.

نامبرده، شب جمعه خود را از طبقه دوم منزل برادرش به پایین پرتاب کرد و متاسفانه جان خود را از دست داد.

بیکاری، فقر و نبود شرایط کار، نبود زیر بنای اقتصادی مناسب و بی‌اعتنایی حکومت مرکزی از دلایل نا امیدی مردم ایران و شرق کوردستان به آینده و سوق به سوی خودکشی در این بخش از کوردستان می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید