سقز؛ احضار و بازجوی یک‌ شهروند

KMMK:

شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، دادستان جمهوری اسلامی ایران در شهر سقز “عثمان اسماعیلی” را بنا به اظهارات نهادهای امنیتی احضار مورد بازجوی قرار دادند.

بازداشت این شهروند همزمان با انجام مراسمات روز جهانی کارگر صورت گرفت.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK دادستانی ایران در این شهر پس را احضار و باجویی از این شهروند تعهد کتبی گرفته که اقدام به برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و یا با پرچم سرخ در داخل شهر حضور پیدا نکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید