گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل ۲۰۲۱

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه آپریل۲۰۲۱ با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده توسط این سازمان جمع‌بندی شده است.

شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.

حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند و هموارە بە این سیاست ادامە دادە است. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

بازداشت وزندان

بر اساس آمار جمع آوری شدە این ماە، 42 تن از شهروندان و فعالان مدنی و سیاسی در شرق کوردستان بازداشت شدەاند.

نامتاریخمحل دستگیریزندان
ایوب صلاح ورزی03/04/2021ایلام  ایلام      
جوانمر مرادی03/04/2021کرماشانكرماشان   
حامد علی مشکو04/04/2021اورمیهارومیه  
ریبوار پروازه06/04/2021مریوان 
امین ملکی08/04/2021سقز  سقز     
فردین مولودی01/04/2021سنهسنه
جلال نامداری12/04/2021کرماشانکرماشان   
سعید خالیدی12/04/2021کرماشان 
صلاح گوری/ بهرامیان11/04/2021شنو 
ستار کریمی13/04/2021دهلران 
محمد جاست17/04/2021نی مریوان 
محمد پروازه17/04/2021نی مریوان 
محمد ارژنگی17/04/2021نی مریوان 
عثمان فرهمند17/04/2021نی مریوان 
امید فرجی17/04/2021نی مریوان 
متین بزازی 17/04/2021پیرانشار 
طاهیر بزازی17/04/2021پیرانشار 
ایرج علیزاده16/04/2021سلماس 
غلام رضا علیزاده16/04/2021سلماس 
اکبر حیدر پور16/04/2021ایلام 
نورالدین حسینی20/04/2021شنو 
صلاح حسینی20/04/2021شنو 
شهرام ارسن14/04/2021ماکو 
سیروان عبداللهی24/04/2021سنه 
ابراهیم حسینی22/04/2021شنو 
عطا الله زضا بابایی24/04/2021سنه 
فردین رحیمی24/04/2021سنه 
رسول عبدلله نژاد26/04/2021پیرانشار 
ارام مرادیان27/04/2021سنه 
امیر رضایی27/04/2021سنه 
ارش احمدیان27/04/2021سنه 
محمد ارغا27/04/2021سنه 
فرخ پژوهنده24/04/2021سقزکرج
ارمین احمدی28/04/2021سومای برادوست 
نیما حسەن پور28/04/2021سومای برادوست 
ارستو ملارحیمی29/04/2021مهابادمهاباد
کاوه مینبری29/04/2021سنه 
شیرکو مینبری29/04/2021سنه 
گولاله مرادی17/04/2021پیرانشار 
صفیه مامش پور20/04/2021پیرانشار 
غزال معصوم شاهی21/04/2021كرماشان 
مرضیه غلام ویسی24/04/2021سنه 
فواد راهپیکار22/04/2021مریوان 

کولبر وکاسبکار

دراین ماه 17 کولبر مجروح و1 کولبردر اثر شکنجه حکومت ترکیه به نام حسین کچانلو کشته شد.

نامتاریخمحلعلت
نامعلوم05/04/2021نوسودکولبر/شلیک مستقیم
نامعلوم05/04/2021ثلاث اباوه جانیکولبر/شلیک مستقیم
حکیم عثمانی09/04/2021شنوکولبر/شلیک مستقیم
اسماعیل رحیمی09/04/2021بانهکولبر/شلیک مستقیم
نامعلوم09/04/2021شنوکولبر/شلیک مستقیم
ظاهیر خدر زاده15/04/2021بانهکولبر/شلیک مستقیم
بهرام صمدی15/04/2021چالدرانشکنجه حکومت ترکیه
هیوا قادری15/04/2021بانهکولبر/شلیک مستقیم
حاجی مینه عالی15/04/2021سردشتکولبر/شلیک مستقیم
کاروان منوچهری25/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
صلاح وطن دوست25/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
ارام منوچهری25/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
سۆران وطن دوست25/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
حانیار حاتم پناه25/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم
سامان رسول زاده27/04/2021سردشتکولبر/شلیک مستقیم
صحبت صمدی26/04/2021دالاهوکولبر/شلیک مستقیم
رحمت الله قادر نژاد28/04/2021مریوانکولبر/شلیک مستقیم

اعدام

نامتاریخزندانعلت
احد حبیب وند03/04/2021اورمیه مواد مخدر
بایزید رشیدی هشتیانی10/04/2021اورمیهمواد مخدر
محمود بایزید09/04/2021اورمیهمواد مخدر
علی محمدزاده09/04/2021اورمیهمواد مخدر
ارشد حیدری09/04/2021اورمیهمواد مخدر
حمید نجمی09/04/2021اورمیهمواد مخدر
ارسلان مرادی12/04/2021دیواندرهمواد مخدر

خودکشی وقتل

مجموع خودکشی های ثبت شده دراین ماه 18 تن است.

خودکشی

زنان

نامتاریخمحلعلتسن
شراره علی پور05/04/2021مهاباد نوجوان
سهیلا05/04/2021مهاباد 16
زهرا امیر خانی06/04/2021سقزسقوط از طبقه سومنوجوان
نامحلوم07/04/2021بوکان جوان
نامحلوم07/04/2021جوانرود جوان
لیلا کریمی11/04/2021سقز خودراحلق آویز کردن30
نامحلوم12/04/2021ثلاث باوجانی  
نامعلوم15/04/2021کرماشانخودسوزی 32
مهناز .گ15/04/2021 بعلت از دست دادن فرزندش 
شیلا ویسی25/04/2021مریوان 33
کژال نادری24/04/2021ساین قلاخوردن قرص 
ژینر پودریان26/04/2021پیرانشارخود را حلق آویز کردننوجوان
شهره سرمستی27/04/2021دیوان دره 17

خودکشی

مردان

نامتاریخمحلعلت
نامعلوم12/04/2021ثلاث باوجانی 
سامیار كسرایی19/04/2021مریوانخوردن قرص _کودک
عدنان محمدی27/04/2021ثلاث باوجانی 
صدیق کریمی 29/04/2021دیواندره 
کورش محمدی29/04/2021بوکانحلق اویز کردن

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان از جامعە و ملت کوردستان میخواهد، جهت دستیابی بە حقوق قانونی و طبیعی خود کوشا بودە و هرگونە موارد نقض حقوق بشر را رسانەای کردە و جهت ایجاد جامعەای آزاد کوشا باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان

دیدگاهتان را بنویسید