یک شهروند در اورمیه به زندگی خود پایان داد

KMMM:

شنبه ۱۱ اردیبهشت 1400 خورشیدی، یک شهروند به نام “احمد عباسی نژاد” ۴۰ ساله فرزند موسی بیگ دارای سه فرزند، اهل روستای “انبی” از منطقه ترگوراورمیه با اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبراز دلیل و نحوه خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید