کرماشان؛ خودکشی یک شهروند

KMMK:

جمعه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان دادند.

هویت این جوان هوشنگ فرجی اهل کرماشان می باشد. تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل و نحوه خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان علی الخصوص, جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید