شرق کوردستان: خودکشی دو شهروند

KMMK:

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، دو شهروند طی هفته جاری اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان دادند.

هویت این دو شهروند “صدیق کریمی” اهل دیواندره و‌ “کوروش محمدی” اهل بوکان می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK صدیق کریمی بە شیوەی پریدن از ارتفاع و کوروش محمدی بە شیوەی حلق آویز اقدام بە خودکشی کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل خودکشی این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید