لورستان؛ نیروهای ایرانی به یك روستا یورش برده و دهها روستایی را زخمی كردند

KMMK :
چهارشنبه 8 اردیبهشت‌ 1400 شمسی،
نیروهای نظامی ایران با هجوم به روستای درتنگی بالا در منطقه لورستان، چندین نفر را زخمی کردند.

براساس گزارش، نیروهای نظامی ایران برای اشغال خانەها، باغ ها و مزارع شهروندان به روستای درتنگی بالا در منطقه کهمان از شهر الشتر در استان لورستان در شرق کردستان رفتند.

اهالی روستا به اشغال توسط نیروهای ایران اعتراض کردند و اجازه ورود به خانه ها، باغ و مزارع خود را ندادند. نیروهای رژیم هم به اهالی روستا حمله کردند و به سمت آنها تیراندازی کردند.

شایان ذکر است که در نتیجه حمله نیروهای رژیم دهها نفر از اهالی روستا به شدت زخمی شده و تعداد زیادی نیز دستگیر شدند.

اهالی روستا گزارش دادند که رژیم می خواست خانەها، باغ و مزارع آنها را به بهانه جاده سازی تخریب کند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید