خودکشی یک دختر نوجوان در شهرستان پیرانشار

KMMK:
دوشنبه 6 اردیبهشت‌ 1400 شمسی، “ژینەر پوردیان” دختر نوجوان پیرانشاری با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان داده است.
نامبرده فرزند محمد، اهل روستای “کوپر” از توابع پیرانشار در استان اورمیه میباشد. این دختر نوجوان به دلیل مخالفت خانواده با ازدواجش، از طریق حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده است.
قابل ذکر است که عدم حمایت قانونی، نابرابری در برابر قانون و تبعیض علیه زنان، بیکاری، زن ستیزی، مذهب و سنتهای زن‌ستیزانه از جمله عوامل خودکشی در شرق کوردستان میباشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید