یک شهروند دیگر در سنه بازداشت شد

KMMK:

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰خورشیدی، یک شهروند توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در سنه بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد.

هویت این شهروند فردین رحیمی اهل سنه می باشد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای اطلاعات ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این شهروند را‌ بازداشت کرده اند.

قابل ذکر است که روز شنبه، چهار شهروند در شهر سنه با نامهای مهدی صیفی، عطاءاللا رضاربابی، مرضیه غلام‌ویسی و سیروان عبداللهی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

شایان ذکر است، نیروهای اطلاعاتی در زمان بازداشت، برخی از لوازم شخصی، از جمله گوشی موبایل وی را ضبط کرده و با خود برده‌اند.

تا لحظه انتشار این خبر از اتهامات وارده به نامبرده و محل نگهداری ایشان اطلاعی کسب نگردیده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید