مریوان؛ یک زن خودکشی کرد

KMMM:

یکشنبه 5 اردیبهشت 1400 خورشیدی، طی هفته جاری یک زن با خوردن قرص اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

هویت این شهروند شیلان ویسی 33 ساله اهل روستای چور از توابع شهر مریوان می باشد. تا لحظه تنظیم این خبر، از دلیل خودکشی این شهروند اطلاعی در دست نیست.

ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان