مریوان: احضار و بازجوی چهارده شهروند


KMMK:
سه شنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در مریوان چهارده شهروند را به این نهاد احضار کرده بود مورد بازجوی قرار گرفتند.

هویت این چهارده شهروند “عبدالرحمن افشار” و “کمال گرامی” و “محمد گرامی” و “بهمن گرامی” و “بیستون ارژنگی” و ” پیام ارژنگی” و “امیر ارژنگی” و “باسط افشار” و “سینا جاست” و “زانیار مینوی” و “دانا گرامی” و “کامران افسری” و “سیروان بدخش” و ” جمال گرامی” همگی اهل روستای “نی” از توابع شهر مریوان می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK این شهروندان ساعاتی مورد بازجویی قرار گرفته و در نهایت با اخذ تعهد کتبی آزاد شدند.

اتهام مطروحه علیه این ۱۴ شهروند همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید