سیوان پرتو (افسری) به شکل موقت آزاد شد

KMMK:

چهارشنبه 25 فروردین 1400خورشیدی، یک شهروند اهل روستای “نی” از توابع مریوان با هویت سیوان پرتو (افسری) فرزند سهراب با تودیع قرار وثیقه از زندان ایران در مریوان به شیوه موقت آزاد شد.

دلیل بازداشت و اتهام مطروحه علیه این شهروند “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” عنوان شده است.

سیوان پرتو در مورخه در 3 فروردین توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید