یک شهروند دهلرانی بازداشت شد

KMMK:

سه‌شنبه 24 فروردین‌ 1400 شمسی، یک شهروند به نام “ستار کریمی” اهل شهر “پهله”، مرکز بخش “زرین آباد” شهرستان دهلران از سوی نیروهای امنیتی ایران بازداشت شد.
براساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، نامبرده بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و در حین بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
شایان ذکر است که ستار کریمی پس از بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده است. هنوز هیچ اطلاعی در مورد مکان نگهداری ایشان در دسترس نیست.

سازمانهای امنیتی و اطلاعاتی ایران این شهروند را به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی منتقل کرده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید