اجرای حکم اعدام یک شهروند کورد در گرگان

KMMK :

دوشنبە 23 فروردین 1400 شمسی، یک شهروند کورد اتهام بە مواد مخدر در گرگان اعدام شد.

براساس گزارش، هویت این شهروند کورد ارسلان مرادی فرزند عبداللە مرادی اهل شهرستان “دیواندرە” عنوان شدە است.

شایان ذکر است نامبرده پیشتر از سوی دستگاە قضایی جمهوری اسلامی ایران بە اتهام مرتبط با مواد مخدر در شهرستان “بیجن”ازتوابع گرگان،محکوم بە اعدام وحکم صادرە سحرگاە امروز بە اجرا درآمد.
اعدام ارسلان مرادی در حالیست که اکثریت اعدام های صورت گرفته در ایران توسط دولت یا نهاد قضایی اطلاع رسانی نمی‌شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید