خودکشی یک زن و شوهر در ثلاث باباجانی

KMMK:
دوشنبه 23 فروردین 1400 شمسی، دو شهروند شرق کوردستان با اقدام به خودکشی بەزندگی خود پایان دادند

براساس گزارش، یک زن و شوهر اهل روستای “بانی پاریاب” از توابع شهرستان ثلاث باباجانی با اقدام به خودکشی به زندگی خود پایان دادند.

شایان ذکر است که جنازه این زن و شوهر به بیمارستان جمهوری اسلامی در جوانرود انتقال داده شده است.

از دلیل خودکشی این زن و شوهر اطلاعی در دسترس نیست.

قابل ذکر است که سیاستهای تبعیض آمیز حکومت ایران، فقر و بیکاری، از جمله عوامل اصلی خودکشی در شرق کوردستان میباشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید