نیروهای امنیتی یک شهروند اهل شنو را بازداشت کردند

KMMK :

یکشنبه 22 فروردین 1400 شمسی، یک شهروند اهل شنو(اشنویه) با نام صلاح گوری توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت شد.
صلاح گوری، اهل روستای گندویله از توابع شهر شنو در استان اورمیه شرق کوردستان می باشد.
شایان ذکر است که نامبرده توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.
تا لحظه‌ی نشر این خبر، از دلایل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید