سنه; انتقال یک بازداشتی به زندان مرکزی

KMMK:

فردین مولودی شهرومد اهل سنه در شرق کوردستان که در 12 فروردین 1400 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بود به زندان مرکزی این حکومت در سنه منتقل شد.

بر اساس گزارش, شهروند بازداشتی مذکور پس از پایان دوران بازجویی از بازداشتگاه اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران به زندان مرکزی در این شهر منتقل شد.

فردین مولودی در تاریخ ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸، توسط ماموران اداره اطلاعات ایران در سنه بازداشت و پس از چند روز با تودیع قرار وثیقه و به طور موقت آزاد شده بود.

همچنین نامبرده در مورخ ۱۷ فروردین ۱۳۹۹، به اتهام همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت ایران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در سنه به ریاست قاضی سعیدی به ۳ ماه و یک روز حبس تعزیری محکوم شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید