نغدە؛ مخالفت با درخواست آزادی یک زندانی

KMMK :

جمعه 20 فروردین ۱۴۰۰ شمسی، مقامات قضایی زندان حکومت در اورمیە با درخواست آزادی با پابند الکترونیکی یک زندانی سیاسی به نام‌ باپیر برزه، زندانی سیاسی اهل روستای “چیانه” از توابع پیرانشار و محبوس در زندان ایران در نغدە مخالفت کردند.

براساس گزارش، در رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر حکومت در در اورمیە که قطعی می‌باشد، آمده است: “در خصوص پیشنهاد واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان پیرانشار منضم به درخواست باپیر برزه, دائر بر استفاده ایشان از سامانه‌های الکترونیکی در حین تحمل حبس که در پرونده کلاسه 980008 این شعبه، وی به اتهام عضویت در احزاب مخالف نظام به حبس محکوم شده است، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامی جرائم امنیتی از شمول مصادیق قابل تعویق مستثنی شده‌اند و درخواست مذکور رد می‌گردد.”

گفتنی است کە مردادماه 99 حکم حبس این شهروند در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر در اورمیه از چهار سال حبس به دو سال و شش ماه حبس کاهش یافتە بود.

شایان ذکراست که, نامبرده در آذر 98 از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه اطلاعات سپاه حکومت در اورمیه منتقل شده بود.

سه‌شنبه 1 مهر 99 این زندانی سیاسی برای اجرای حکم خود را به زندان جمهوری اسلامی ایران در نغده معرفی نمودە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید