اورمیه؛ بازید رشیدی هشتیانی اعدام شد

KMMK:

شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، یک شهروند در زندان ایران در اورمیه سحرگاه امروز اعدام شد.

هویت این شهروند بازید رشیدی هشتیانی اهل روستای کلهر از توابع شهر اورمیه می باشد.

نامبرده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده بود.

لازم به یادآوری است که جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روزهای گذشته درمورد احتمال اعدام این زندانی خبری منتشر کردە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید