بوکان: میکائیل معینی همچنان در اعتصاب غذا به سر می‌برد

KMMK:

پنجشنبه 19 فروردین 1400 خورشیدی، “میکائیل معینی” زندانی جرائم عادی محبوس در زندان حکومت ایران در بوکان که بیش از نه روز است که در اعتصاب غذا به سر می‌برد صبح امروز به بند 2 زندان بازگردانده شد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده بیش از 3 سال از طول دوران محکومیت 4 ساله حکم حبس خود را سپری کرده است. وی در پی اعتراض به افزایش میزان وثیقه برای اعزام به مرخصی بە مدت 9 روز است که دست به اعتصاب غذا زده است. مامورین زندان که در پی اعتصاب میکائیل معینی وی را به سالن باشگاه زندان انتقال داده بودند امروز صبح با بی‌اعتنایی به وضعیت نامناسب جسمی وی را دوباره به بند 2 زندان بازگرداندند.

شایان ذکر است، اعتصاب نامبرده در پی رسیدن به خواسته‌هایش هیچ نتیجه‌ای را از سوی مسئولین زندان به همراه نداشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید