جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

ایران به توپباران کردن مناطق کوهستانی وارتفاعات شرق کوردستان ادامه میدهد

ایران به توپباران کردن مناطق کوهستانی وارتفاعات شرق کوردستان ادامه میدهد

به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان،جمهوری اسلامی ایران زنجیره حملات توپخانه ای به مناطق صعب العبور و کوهستانی وهمچنین مناطق مرزی فی مابین شرق وجنوب کوردستان را شروع کرده است.

بعداز درگیریهای اخیر کە در نتیجە آن نیروهای نظامی احزاب کوردستان با نیروهای سپاە پاسدارن در عمق خاک شرق کوردستان روبرو می شوند، نیروەهای سپاە ایران این نیروها را هدف حملە قرار می دهند، در نتیجە درگیری صورت گرفتە چند تن از نیروهای نظامی ایران کشتە و زخمی می شوند، در همین درگیری چند تن از نیروهای پیشمرگە کوردستان نیز جانشان را از دست می دهند.

قابل ذکر است کە پیشمرگهای جان باختە از نیروهای نظامی حزب دمکرات کوردستان ایران بودەاند، قابل یادآوری است کە چند هفتە قبل جمهوری اسلامی ایران با طرحی تروریستی، نیروهای حزب حیات آزاد کوردستان را در کمین انداختە و چهار گریلای پژاک در نتیجە جان خود را از دست دادند.

درادامه گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان آمده است،دیروزدرمناطقی ازمهاباد وسروآباد مریوان درشرق کوردستان،بازهم جنگ ودرگیری به وقوع پیوسته و یک پیشمرگ  دیگر جانش را از دست دادە است.

طبق گزارشات رسیده توپخانه های ایران دره آلان در اطراف حاجی عمران ومناطق مرزی بخش سیدکان ونواحی به ربزین وروستای کتینه را توپباران کرده وهمچنان ادامه دارد و به سبب این توپبارانها ۲ بچه ۷ و۸ ساله زخمی شده اندومردم چندین روستا مجبور به ترک روستا وکوچ اجباری شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اعتصاب غذای پدر رامین حسین پناهی

بیانیه کمپین اعتراض به بوی بد کشتارگاه و فاضلاب سرباز شهر کانی دینار و هجرت«جوجه سازی» در مریوان

زخمی شدن سه کولبر با شلیک نیروهای مسلح ایران