بازگشت افشار فتحی بعد از پایان مدت زمان مرخصی به زندان

‎KMMK:

دوشنبه 16 فروردین 1400 خورشیدی، یکی از فعالین مدنی اهل روستای “تنگیسر” از توابع منطقه ژاورود با هویت “افشار فتحی” بعد از پایان دوران مرخصی دوباره به زندان مرکزی حکومت در سنه بازگشت.

بر اساس گزارش، افشار فتحی که در اواخر اسفند سال گذشته به مرخصی اعزام شده بود جهت سپری کردن ادامه محکومیت خود بعد از به اتمام رسیدن مدت زمان مرخصی دوباره به زندان جمهوری اسلامی ایران در سنه منتقل شد.

شایان ذکر است نامبرده در 19 مهر 1399 خورشیدی جهت اجرای حکم یک ساله خود به زندان منتقل شده بود. حکم 5 سال حبس این فعال مدنی در دادگاه تجدیدنظر جمهوری اسلامی ایران در سنه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” لغو، ولی حکم یکسال حبس وی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در آن دادگاه عینا تأیید شد.

افشار فتحی در شهریور سال 98، توسط شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت در سنه به اتهام “عضویت در یکی از احزاب کورد اپوزیسیون حکومت ایران” به پنج سال حبس تعزیری و به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” به یکسال حبس تعزیری محکوم شده بود.

این فعال مدنی در اواسط اسفند سال 97 به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کورد اپوزیسیون” از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و در 7 فروردین‌ 98 با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان‎

دیدگاهتان را بنویسید