کرماشان: جوانمیر مرادی به یک سال زندان محکوم شد

KMMK:

شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ خورشیدی، جوانمیر مرادی توسط دادگاه انقلاب ایران در کرماشان به یک سال زندان محکوم شد.

جوانمیر مرادی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و از اعضای انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرماشان می باشد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در کرماشان این حکم را اواخر اسفند ۱۳۹۹، صادر و امروز شنبه ١۴ فروردین به وی ابلاغ کردەاند.

لازم به یادآوری است که نامبرده به اتهام «عضو شدن در گروه های اپوزسیون و تبلیغ علیه نظام» به شعبه 4 دادگاه انقلاب حکومت ایران در کرماشان احضار شده بود.

قابل ذکر است؛ این فعال کارگری اهل کرماشان سه شنبه 23 آذر 1399, با قرار وثیقه 300 میلیونی از زندان دیزل آباد به شکل موقت آزاد شده بود.

نامبرده همچنین یکشنبه ۱۴ دی ماه سال ۱۳۹۹ توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران دستگیر شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید