دو گریلای شرق کوردستان در پنجوین ترور شدند

KMMK:

بر اساس اطلاعات رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دو عضو حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) به نام های مهدی رضایی و آکو فتحی در توطئه دولت ایران در منطقه چم شلیر شهر پنجوین در جنوب کوردستان ترور شدند.

حزب حیات آزاد کوردستان(پژاک) در بیانیه ای به این دو گریلا اشاره و ترور آن ها را تأیید کرده است.

این دو گریلا تحت نام سازمانی زاگرس مانی و شوگر چیا در منطقه چم شلیر از توابع شهرستان پنجوین جنوب کوردستان به انجام وظایف حزبی مشغول بودند و در نتیجه طرح مشخصی توسط دولت ایران ترور می شوند.

حزب حیات آزادی کوردستان اعلام کرده است: «دو نفر برای دیدن گروهی از رفقای ما به منطقه چم شلیر مراجعه می کنند.

این دو نفر استخدام شده با یک طرح از قبل برنامه ریزی شده پیش رفقای ما رفته و دریک فرصت مناسب نقشه خود را اجرایی می کنند.

در نتیجه در تاریخ 16 بهمن 1399 شمسی، زاگرس مانی و شوگرچیا توسط تیم فرستاده جمهوری اسلامی ایران ترور می شوند.

شایان ذکر است که تاریخ جمهوری اسلامی ایران پر از نمونه هایی از توطئه علیه آزادی خواهان است و تا کنون ده ها تن از اعضای احزاب کوردستانی را ترور کرده است.

دولت ایران همواره مشغول ژنوساید و اضمحلال خلق کورد بوده و جهت تحمیل هژمونی و حوکمرانی خود، همیشه تلاش کرده تا آزادی خواهان و اعضای فعال احزاب سیاسی کوردستان را از بین ببرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن این ترور، از احزاب کورد می خواهد با یک برنامه وطرح متحد روبروی سیاست تروریسم دولت ایران و شرانگیزهای آن حکومت شوند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید