سلماس؛ یک کولبر بر اثر سرمازدگی جان داد

KMMK:

چهارشنبه 4 فروردین‌ 1400 خورشیدی، یک کولبر و کاسبکار با هویت “فهیم مامدی قزل کند” 35 ساله، اهل سلماس، متاهل و دارای دو فرزند در ارتفاعات مرزی سلماس بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

براساس گزارش، نامبرده در حین کولبری در کوه مسیر خود را گم کرده و در پی جو سرمای شدید واقع در ارتفاعات بر اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

در شرق کردستان نرخ نان به قیمت جان است و هر روزه گزارش‌هایی از مرگ شماری از کولبران در سنین مختلف بر اثر شلیک مستقیم گلوله از سوی ماموران مرزی حکومت و یا سرمازدگی منتشر می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید