جمال گرامی بازداشت شد

KMMK:

چهارشنبه 4 فروردین 1400خورشیدی, جمال گرامی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مریوان بازداشت شد.
جمال گرامی 20 ساله فرزند محمد اهل روستای نی از توابع شهر مریوان می باشد.

لازم به یادآوری است که نامبرده سابقه بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای جمال گرامی را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید