آرش نصری از شرکت در مراسم خاکسپاری دخترش محروم شد

KMMK :
براساس گزارش KMMK، مسئولین قضایی زندان رجایی شهر کرج با مرخصی موقت و حضور زندانی سیاسی آرش نصری در مراسم خاسپاری دخترش مخالفت کردند.

طبق گزارش دریافتی در اولین روزهای سال 1400شمسی، دختر پانزده ساله آرش نصری(نصیری) شهروند کورد محبوس در زندان رجایی به دلیل نامشخص فوت میکند. این زندانی سیاسی جهت حضور در خاکسپاری و آخرین دیدار با فرزند نوجوانش خواهان چند ساعت مرخصی شد. در پی چند روز پیگیری از طرف خود و خانواده، امین وزیری معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی با مرخصی او مخالفت کردند.
شایان ذکراست که آرش نصری در تاریخ 29 آذر 98، در شهرستان ورامین توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به زندان اوین منتقل و در اواخر بهمن 98 به زندان رجایی شهر کرج انتقال داده شد.
گفتنی است کە نامبردە روز شنبه 25 مرداد 99، توسط شعبه 28 انقلاب تهران به ریاست محمد مقیسه به اتهامات «اقدام علیه امنیتی ملی از طریق عضویت در سازمان خبات کوردستان ایران» به 6 سال حبس، «حمل و نگهداری اسلحه»به 6 سال، «خرید و فروش اسلحه» به 3 سال و نیم و «ورود و خروج غیرقانونی از کشور» به یک سال و نیم، در مجموع به 17 سال حبس محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید