تداوم بازداشتی ها در مریوان

KMMK:

دوشنبه 2 فروردین 1400 خورشیدی،
سیاوش بامداد توسط نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران در شهر مریوان بازداشت شد.
سیاوش بامداد فرزند آرام‌ اهل روستای نی از توابع شهر مریوان می باشد.

لازم به یادآوری است که نامبرده بیشتر به اتهام عضویت در یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران بازداشت و با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای سازمان تروریستی سپاه پاسداران بدون ارائه‌ حکم قضای سیاوش بامداد را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید