در لیجە شمال کوردستان دهها تن با هدف متوقف کردن جنگ سعی در ایجاد سپر انسانی کردند

ده ها تن از اهالی مناطق چولک با هدف متوقف کردن عملیات نظامیان ترکیه در لیجه سعی در ایجاد یک سپر انسانی داشتند که هفتاد و پنج تن از این افراد توسط نیروهای ترکیه دستگیر شدند.
روز گذشته ده ها نفر از اهالی مناطق چولک در شمال کوردستان که مسئول شهرداری فارقین و جمعی از اعضای ه د پ و د ب پ نیز در جمع آنها حضور داشتند با هدف جلوگیری از تداوم عملیات نظامی ارتش ترکیه در برابر گریلاهای “ه پ گ”که از چند روز پیش در منطقه لیجه شدت گرفته است خواستند که خود را به محل درگیریها برسانند و سپر انسانی ایجاد کنند. معترضان توانستند که از سه ایست بازرسی نیروهای ترکیه عبور کنند، اما در چهارمین ایست بازرسی توسط نظامیان ترکیه متوقف شدند و پس از تفتیش 75 نفر از شهروندان دستگیر شدند.
اعلام شد که این شهروندان به اتهام وارد شدن به منطقه جنگی دستگیر و به پایگاه کماندوهای ترکیه واقع در لیجه منتقل شده اند.

در چند روز اخیر درگیریها و حملات نظامیان ترکیه در مناطق مختلف استان آمد در شرق کوردستان شدت گرفتە است، دولت ترکیه در بیش از ٣٥ روستا حکومت نظامی اعلام کرده است. این درگیریها در منطقه لیجه شدت گرفته و هواپیماهای جنگی ترکیه منطقه عملیاتی را بمباران می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان