مراکز امنیتی ایران از آزادی محمد حسین‌پور جلوگیری می‌کنند

KMMK:

دوشنبه 2 فروردین 1400 خورشیدی، مراکز امنیتی حکومت ایران در اورمیه، از آزادی با قید وثیقه و موقت “محمد حسین‌پور” که به اتهام فعالیت مذهبی دستگیر شده است جلوگیری به عمل می‌آورند.
محمد حسین‌پور فرزند علی و اهل شهر پیرانشهر در شرق کوردستان است.

براساس گزارش، مسئولین زندان حکومت ایران در شهر اورمیه، تقاضای آزادی با قید و شرط نامبرده را رد کرده و با تقلیل یافتن حکم زندان وی نیز مخالفت کرده‌اند.

محمد حسین‌پور، در تاریخ 13 شهریور 1397، از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران دستگیر و به مدت یک ماه و نیم در زندان اداره اطلاعات تحت بازجویی قرار گرفت.

نامبرده به اتهام “عضویت در گروههای آیینی” از سوی شعبه 2 دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه، به پنج سال حبس تعزیری محکوم و این حکم در دادگاه تجدید نظر مجددا تایید شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید