یک نوجوان مهابادی بازداشت شد

KMMK:
چهارشنبه 27 اسفند 1399شمسی ، پیشوا رحمانی‌فر توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران بازداشت شده است.
پیشوا رحمانی فر پانزده ساله، فرزند علی اهل شهرستان مهاباد می‌باشد که روز چهارشنبه توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد بازداشت شده است.

طبق گزارش دریافتیKMMK، نامبرده بدون ارائه هرگونه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است.

به گفته یک منبع موثق، نیروهای اطلاعاتی حکومت ایران پیشوا رحمانی فر 15 ساله را به اتهام هواداری از یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران بازداشت کرده‌اند.

قابل ذکر است که از محل نگهداری و سرنوشت این نوجوان اطلاع دقیقی در دسترس نمی‌باشد.
افراد زیر 18 سال از لحاظ قانونی کودک محسوب شده و نباید توسط نیروهای امنیتی و یا اطلاعاتی بازداشت شوند. بازداشت افراد به دلیل فعالیت یا حمایت از احزاب سیاسی، فعالیت سیاسی و اجتماعی و اظهارنظر سیاسی، نقص فاحش حقوق بشر است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان