پیام انوری‌ به صورت مشروط آزاد شد

KMMK:

پنجشنبه 28 اسفند 1399‌‌خورشیدی‌، یک شهروند اهل بانه با هویت “پیام انوری” فرزند کاوه به صورت مشروط از زندان ایران در سنه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در آذر 1397 توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه سپاه پاسدارن در سنه منتقل شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK پیام انوری در تاریخ 2 اردیبهشت‌ 98 در شعبه دوم بازپرسی دادگاه انقلاب ایران در سنه به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران” دادگاهی و 21 آبان‌ماه همان سال توسط شعبه اول دادگاه انقلاب ایران‌ در سنه به ریاست قاضی “سعیدی” به 5 سال حبس تعزیری محکوم شد.

شایان ذکر است حکم صادره با تسلیم به رأی به 3 سال و 9 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

جمعیت حقوق بشر کوردستان