تداوم خودکشی‌ها؛ یک زن دیگر خودکشی کرد

Kmmk:

چهارشنبه ۲۷ اسفند ۱۳۹۹ خورشیدی، یک زن با هویت “اوین نقشین” فرزند کامل اهل شهرک سرو از توابع اورمیه اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK , نامبرده با حلق آویز کردن اقدام به خودکشی کرده است.

ازدواج اجباری، تبعیض جنسیتی، عدم حمایت قانونی از زنان، فقر و بیکاری از عوامل عمده خودکشی ها در کوردستان میباشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان