عبدالطیف محمودی به شیوه موقت آزاد شد

‌KMMK:

چهارشنبه 27 اسفند 1399‌‌خورشیدی،
“عبدالطیف محمودی دلی” فرزند عبدالله اهل شهر شنو با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 9 اسفند سال جاری به همراه “ناصح سرخابی” توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت وجهت باز جوی به بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در اورمیه منتقل و 23 اسفند با پایان مراحل بازجویی به زندان ایران در اورمیه منتقل شده بود.

بر اساس این گزارش، این شهروند به “عضویت در گروه‌های سلفی عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان