زخمی شدن یک کولبر در نقاط مرزی نوسود

KMMK:

براساس گزارش KMMK، طی چند روز گذشته یک کولبر با هویت حکیم حسینی اهل بخش شاهو از توابع شهرستان روانسر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در مرز “نوسود” بە شدت زخمی شدە است.

براساس گزارش, نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در نواحی مرزی نوسود شهر بانه به سوی دسته‌ای از کولبران آتش گشوده و در جریان این تیراندازی کولبر مذکور از ناحیه گردن و دست راست به شدت زخمی شده است.

تا زمان تهیه این خبر از سرنوشت این کولبر هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

.