اورمیه؛ ‌یک شهروند بە زندگی خود پایان داد

KMMK:

جمعه 22 اسفند 1399 خورشیدی، یک جوان با هویت “نجیب درویشی” 37 ساله فرزند محمد سلیم پدر چهار فرزند اهل روستای بردیان از توابع منطقه صومای برادوست ساکن شهر اورمیه اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

بنا به گزارش KMMK , نامبرده به با خوردن قرص اقدام به خودکشی کرده و به یکی از مراکز درمانی شهر اورمیه منتقل شده بود.

شایان ذکر است که بیمارستان خمینی اورمیه سه روز جنازه نامبرده را گروگان گرفته تا خانواده وی را مجبور کنند تا تعهد کتبی بدهند که علت مرگ کرونا بوده است.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان