سامان کریمی به شیوه موقت آزاد شد

KMMK:

پنج‌شنبه 14 اسفند 1399 خورشیدی “سامان کریمی” فرزند محمد صالح، اهل بانە با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی‌‌ به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان ایران در سنه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 17 آبان 1397 در بانه توسط سازمان تروریستی سپاه بازداشت و به بازداشتگاه این سازمان در سنه منتقل و نهایتا پس از 3 ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان ایران در سنه‌ منتقل شده بود.

سامان کریمی زندانی سیاسی چندین ماه پیش به اتهام “همکاری با یک حزب کوردستانی” از سوی شعبه‌ اول دادگاه انقلاب ایران در سنه به 13 سال حبس و اعدام محکوم شد.

پرونده نامبرده اکنون در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. این حکم اوایل شهریور سال جاری توسط شعبه 27 دیوان عالی ایران نقض و پرونده به شعبه صادرکننده حکم بازگردانده شد.

جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات نامبرده در تاریخ 9 اسفند سال جاری در دادگاه انقلاب ایران در سنه برگزار شد و پس از آن دستور آزادی وی با تودیع قرار وثیقه از زندان ایران در سنه صادر شد.

شایان ذکر است که، حکومت جمهوری اسلامی ایران همانند سالهای دهه‌ی شصت، دستگیری، اعدام و شکنجه را از سر گرفته و فشارهای جسمی، روحی و روانی بسیاری را بر زندانیان و خانواده‌ها و در کل ملت کورد در شرق کوردستان اعمال می‌دارد. به طوری که روزانە شاهد جنایت‌های این حکومت در شرق کوردستان هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان