مهاباد؛ تمدید قرار بازداشت دو شهروند

KMMK:

شنـبە 23 اسفند 1399 خورشیدی، قرار بازداشت فرزاد سامانی و ساکار عینی دو شهروند بازداشتی اهل مهاباد، توسط بازپرسی دادگاه انقلاب حکومت در آن شهر برای یک ماه دیگر تمدید شد.

براساس گزارش, فرزاد سامانی دانشجو کارشناسی دانشگاه خوارزمی در کرج و ساکار عینی در تاریخ 20 دی‌ماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و برای انجام مراحل بازجویی به بازداشتگاه ‌اطلاعات سپاه در اورمیه منتقل شدند.

تا لحظه انتشار این خبر از اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان