عبدالله بهرامیان با کسب رضایت اولیای دم از زندان آزاد شد

KMMK:

روز چهارشنبه 20 اسفند 1399 خورشیدی, “عبدالله بهرامیان” زندانی محکوم به اعدام، با پرداخت دیه و کسب رضایت خانواده‌ی مقتول، از زندان حکومت ایران در بوکان آزاد شد.

عبدالله بهرامیان در سال 1394 به اتهام “قتل” بازداشت و از سوی دستگاه قضایی ایران‌ به قصاص محکوم شد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK خانواده‌ی مقتول پیش از این اعلام کرده‌ بودند که در ازای دریافت 800‌ میلیون تومان دیه، با بخشش این شهروند موافقت خواهند کرد.

نامیرده‌ در 6 سال گذشته هیچگاه ارتکاب به قتل را نپذیرفته و گفته بود‌ که شخص دیگری [دوستش ] مرتکب این جرم شده و او حتی مقتول را نمی‌شناخت اما دوستش با قسم دروغ جرم را به گردنش انداخته است.

این شخص بعد از اتمام بازجوییها در پی سکته مغزی فوت کرد و بعدها عبدالله بهرامیان در دادگاه به اتهام قتل به قصاص محکوم شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان