یک شهروند جهت اجرای حکم خود را بە زندان معرفی کرد

KMMK :

سه‌شنبه 19 اسفندماه، 1399 شمسی، یک شهروند با نام «ظاهر پس و پیش» (جولا) 32ساله اهل روستای “چیانه” از توابع پیرانشار جهت اجرای حکم خود را به زندان جمهوری اسلامی ایران در نغده معرفی و به زندان منتقل شد.

براساس گزارش، دادگاه این شهروند را به “تبلیغ علیه نظام و حمایت از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” متهم و به 3 ماه حبس تعزیری محکوم کرده بود.

شایان ذکر است که سه‌شنبه 27 آبان‌، نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت کرده بود
گفتنی است کە نامبردە در 19 آذر، با قرار وثیقه 200 میلیون تومانی به شیوه موقت آزاد شدە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان