شلیک نیروهای نظامی به زخمی شدن یک کاسبکار انجامید

KMMK:
جمعه 14 اسفند 1399 شمسی، «قباد نیک نام», کاسبکار و اهل روستای «ماسیره کهنه» از توابع شهرستان سقز در حوالی روستای «ناو خاس» با شلیک مستقیم نیروهای نظامی ایران زخمی شد.
نامبرده در جاده بستام روستای ناوخاس در حال تردد بوده و بدون هرگونه اخطار قبلی مورد تیراندازی مستقیم نیرو‌های نظامی قرار میگیرد،
طبق گفته منابع محلی، نیروهای نظامی ایران نامبرده را به ظن حمل کالای قاچاق هدف شلیک گلوله قرار داده‌اند. این در حالیست که این کاسبکار فاقد هر گونه کالایی در خودر بوده و این نیروها امکان توقف خودرو بدون استفاده از سلاح گرم را داشته‌اند.
قباد نیک نام جهت مداوا به مراکز درمانی شهر سقز منتقل شده و تحت درمان قرار گرفته است، طبق اطلاعات دریافتی، وضعیت جمسمانی نامبرده وخیم گزارش شده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان